Zadośćuczynienia

     Zgodnie z przepisami prawa cywilnego zadośćuczynienie przysługuje za szkodę niemajątkową, czyli tzw. krzywdę. Następstwami np. wypadku samochodowego jest nie tylko uszkodzenie auta, ale rzecz jasna też cierpienie osób poszkodowanych w wypadku oraz jego konsekwencjami. Bywa, że trudno wycenić np. krzywdę związaną z połamanymi kończynami, czy żebrami. Pomocne będzie w tej kwestii opinia biegłego sądowego lekarza traumatologa, a niekiedy też opinia biegłego sądowego psychologa. Wysokość zadośćuczynienia zależy do tego jak rozległa jest krzywda. Wraz z zadośćuczynieniem poszkodowany może domagać się przyznania mu comiesięcznej renty. Jej wysokość może być ustalona w czasie trwania postępowania przedsądowego i zawarta w ugodzie, albo ustalona i zasądzona przez sąd.

blog12

Copyright © LEXECO 2020 by DedalMedia Agency