Upadłość firm

     Prowadzenie działalności gospodarczej jest immanentnie związane z narażaniem się na ryzyko. Ryzyko to może być związane z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności (np. siły wyższej - pandemii), albo spotkaniem nierzetelnych kontrahentów, którzy za należycie wykonaną usługę, bądź pełnowartościowy towar nie chcą zapłacić. Spirala zatorów płatniczych może spowodować brak środków finansowych na regulowanie swoich zobowiązań, a instytucje kredytowe, np. banki nie zawsze chcą pomagać w takich sytuacjach. W takich przypadkach z pomocą przychodzi ustawodawca, który dopuszcza złożenie do sądu wniosku o upadłość. Jednocześnie ustawodawca przewidział różne rodzaje upadłości, w celu wybrania optymalnego postępowania najlepiej skorzystać z pomoc fachowca.

blog12

Copyright © LEXECO 2020 by DedalMedia Agency